17 maj 2016

Besöken på UR


Sameverkan med UR 


Jag har deltagit på några samrådsmöten med UR vilket är väldigt givande och inspirerande. UR´s uppdrag är att vara språkförstärkare för de nationella minoriteterna, att komplettera med program till de befintliga läromedlen. Alla nationella minoriteter sitter med i samverkansgruppen.

 I vintras hade vi speeddating med UR´s högsta chefer där vi fick komma med förslag, idéer och vilka behov vi har gällande språkförstärkning för de olika nationella minoritetsspråken. Behoven är givetvis lite olika beroeende på vilken målgruppen är. Jag som arbetar i skola med yngre barn hade tillsammans med andra språklärare i ämnet samiska tagit fram en lista på behoven som vi har. Detta framfördes på speeddatingen. Förslagen mottogs väl och vi fick positiv respons. 


UR`s folder om nationella minoriteter, privat bild.Igår när jag besökte UR så fick vi del av lite nyheter, se nedan!
Att lära sig om de nationella minoriteterna i skolan

I skolans uppdrag står det att vi ska lära oss om de nationella minoriteterna. Det kan vara svårt att veta var man ska leta fram denna information, som kan känns svår att hitta i läromedlen.  Men nu har UR tagit fram en inspirationssida för detta. 

Om du besöker UR´s hemsida och går in på urskola så har de en ny inspirationssida för lärare där man kan ta del av ochse klipp, olika program samt intervjuer med lärare som ger exempel på hur man kan använda UR:s program i undervisningen. Sidan är väldigt informativa och bra att använda sig av i undervisningen om de nationella minoriteterna. 

Klicka 
HÄR 
för att komma till inspirationssidan.Sápmis historia

UR arbetar med ett program som heter Sápmis historia så vi fick igår höra en rapport om hur det går för redaktionen just nu. Programmet kommer att bli ett 3 x 60 minuter program om Sápmis historia. En nordisk samproduktion över ländernas gränser, eftersom Sápmi ligger i 4 länder.

 Den berättas med ett samiskt perspektiv till skillnad från tidigare program om den samiska historien.  Programmet är tänkt att kunna användas av lärare som ett komplement till undervisningen. Den kommer att vara rättighetsbefriad och kunna ses i 15 år. Det låter väldigt spännande och vi ser fram emot lanseringen.


Jag fick en penna och  en nyckelring.
Privat bild.Mediepedagogerna

Vi fick även en liten häslning från @UR_Pedagogerna.
Kolla in deras blogg:
 HÄR
Här bor UR:s pedagoger – om UR:s program, för lärare och skolpersonal


Vi hörs! 
Bästa hälsningar /Marit

Indogas


Indogas,
Lea boahtán ođđa sámimánáid programme, dat namma lea Indogas ja don gávdnat dan SVT:as.

Geahčča: DÁS!

Indogas
Lånad bild på Indogas från svtplay


Ett samiskt barnprogram från Barnkanalen SVT, på samiska om barn och deras fritidsintressen.

 Klicka
för att komma till programmet
Bästa hälsningar / Dearvuođat
Marit

23 mars 2016

Moadde liŋkkait / lite länkar..


Delar med mig av lite länkar till olika samiska sidor man kan använda sig av när man undervisar i samiska.

Liŋkkat / Länkar:

Gáisá, e-skuvla  På samiska med matematik, samiska samt SO-temaarbeten för elever.
Ovttas En enhetlig portal för länkar, läromedel, böcker i olika teman, tips och delat till undervisning i samiska.
UR (För att lyssna och se samiska program)
Jođi På NRK:Jođi kan man lyssna på spännande berättelser från olika områden i sápmi på samiska.
Oahpa lea interneahttaprográmma nuoraide ja rávesolbmuide geat leat oahpahallame davvisámegiela. Prográmma sáhtát heivehit fáttáid ja dási mielde, ja ođđa bargobihtát ráhkaduvvojit automáhtalaččat.
E-girji Här finns olika teman att arbeta med, jojk, alfabet, samiska nationaldagen etc, eleven kan arbeta själv eller så lyssnar ni i grupp, sånger.
Tema modersmål samiska Temaarbeten i SO/NO/Matematik på samiska.
Hejolojla: www.svt.se/barnkanalen/barnplay/hejolojla  
Samiskt barnprogram med alfabetet
Ulda- Májjá ja Sujujujja; http://oppetarkiv.se/video/1153184/ulda-avsnitt-1-av-6 
Serien om Maja och Sunna
 Nordsamisk webbordbok Satni.org  är en webbordbok och termsamling som fungerar huvudsakligen på norska och nordsamiska, men kan också ge träffar på svenska och finska.

Slambarniillas: http://www.oppetarkiv.se/video/2516154/slambarniillas-ja-su-olbmat-skrotnisse-och-hans-vanner-avsnitt-1-av-13?ac=samis (Skrotnisse)
Giellatekno: http://giellatekno.uit.no/       (Giellatekno är en sida där olika hjälpmedel så som rättstavningsprogram, tangentbord, språkinlärningsprogram, ordböcker, talsyntes m.m. kan hämtas.)
Ordbok sydsamiska: http://dicts.uit.no/
Gulahalan  ( är en nybörjarkurs av Utbildningsradion, som finns i både digital och tryckt form. På webplatsen kan man öva på samiska genom glosor, fraser och lyssna på dialoger. Man kan även beställa bok med tillhörande CD på webplatsen.)

Matematihkka: http://urskola.se/webbplatser/kattenmusentiotusen/ (Om Katten, musen, tiotusen - nordsamiska; En busig mus vill leka med en katt som mycket hellre vill sova. Musen tänker på ett tal eller en form, men katten verkar inte vilja gissa trots alla ledtrådar han får. Musen berättar sagor där talet eller formen på något sätt har en framträdande roll. I programmen ingår också animationer och inslag där barn utför olika tester och experiment som har med matematik i vardagen att göra.)Undervisningsmaterial: http://samer.se/4903 (Naturorientering, matematik och samisk historia, elevunderlag)Hjula på fjället, foto: privat

Buorit beassážat / Glad påsk.

17 mars 2016

Sátnegirji neahtas


 Juogán liŋkka nuortasámigiella-sátnegirjái mii sáhttá geavahit neahttás, sátnelistu sátni.org.Sámi leavga, priváta govva.


Här finns en länk till ordbok på nordsamiska som man kan använda på nätet.
Dearvuođat / Marit


28 januari 2016

Guobbarat - Svampar

Hösten 2015 jobbade Kiruna sameskolas åk 2-3 med temat guoppar/svamp. Vi lärde oss vanliga fakta som att största delen av svampen finns under jorden (mycel) och att det bara är fruktkroppen vi ser om hösten. Vi läste, ritade och skrev, men sen tog vi oss an hur svampen kan användas och har använts i vår samiska kultur. Då blev det riktigt spännande!

Vi plockade svamp i massor. Svampen sorterades efter utseende. Barnen fick själva studera sina fynd och hitta skillnader och likheter.

Ganska många svampar var sprängfyllda av maskar och några hade små urgröpningar i hatten efter sniglar, möss och ekorrars måltider. Vi talade om vilka djur som äter svamp och kom in på renarnas jakt efter svamp under hösten. Svampar som renar äter heter vista på samiska och en hel dalgång i våra nära fjäll har fått namn efter det, Vistasvagge.

Caga - sprängticka
En flicka berättade att hon varit med om att plocka sprängticka, caga,  under sommaren. Dryck av caga är det senaste inom hälsokosten och lär innehålla mängder av antioxidanter. Samerna har känt till drycken sedan gammalt och under kriget användes det som kaffe-surrogat. Sprängtickan ledde oss in på andra tickor på träd och hur de använts.
Några användningsområden:
   
     Nåldyna.
    Myggmedel, skogssamerna eldade förr med tickor för att hålla
    myggen borta från renarna.
    Fnöske, används till att göra upp eld med.
Vi avslutade vårt temaarbete med att färga garn med en del av svamparna. Spindelskivlingar är giftiga, men ger en vacker rödbrun färg. Tyvärr innehöll vår gryta lite för lite spindelskivling så vårt garn fick en mindre vacker gråbrun färg.

För att få ytterligare en färg kokade vi björkblad till ett gult färgbad. Tillsammans med lite rött köpesgarn kunde vi sedan fläta fina band till nyckelringar.

//Siv Labba


Kängurun - Matematikens Hopp 2016

Nu är det dags att anmäla dina elever till 2016 års Kängurumatte.

17 mars är tävlingsdag, men du kan göra tävlingsuppgifterna under den efterföljande veckan.

Kängrun bygger på en internationell rörelse som vill väcka intresset för matematik och problemlösning. Varje år arrangeras denna matematiktävling för alla elever. Det är alltså ingen elittävling. Genom tävlingen får man möjlighet att göra något särskilt i just matematik. Problemen från tävlingen kan också användas i undervisningen och vara underlag för många intressanta lektioner.

Kängurumatten administreras av Nationellt Centrum för matematik www.ncm.gu/kangaru. På hemsidan finns också Känguru-problem från tidigare tävlingar att öva med.

//Siv Labba
14 maj 2015

Samiska perspektiv i undervisningen


Bures,


Tänkte att jag delar denna filmen som Skolverket har tagit fram om samiskt perspektiv i undervisningen, det finns även ett diskussionsmaterial i PDF att ladda ner och arbeta med;


www.skolverket.seTrevlig helg

Dearv. /Marit