18 september 2014

Gámasuoidni mitt i stan

Kan man hämta gámasuoidni /skohö mitt i en storstad? I Kiruna kan man det!

200 meter från Kiruna sameskolas tillfälliga skolbyggnad ligger den lilla sjön Ala Lombolo. En gång i  tiden en frisk och välmående sjö, men som snabbt förvandlats till den växande stadens avloppbrunn. Nu slänger vi inte längre vårt avfall i sjöar, men Ala Lombolo är ännu starkt påverkad av övergödning med igenvuxna snåriga och sanka stränder.

Med ögon på jakt efter skohö passerade klass 4-6 (17 elever) och vi lärare sjön och tänkte oss en lång promenad. Då upptäckte vi till vår stora förvåning att det under de stora vildvuxna sälgarna på Ala Lombolos stränder växte hög och frisk flaskstarr. Det finaste skohö man kan hitta. Det var bara att börja skörda.

Vi hade med oss en sirppe, skära, för att visa hur det egentligen ska gå till, men eleverna fick använda sina medhavda saxar för säkerhets skull. Efter bara några minuter hade alla tillräckligt med skohö och då var det dags att sluovvgit,  det vill säga bearbeta höet och slå det mjukt mot en kantig sten och mot en spikbräda och därefter göra bilggát, skohöflätor. Efter knappt två timmars utevistelse var vi tillbaka i skolan igen med  varsin fin bilgá att ta med hem.

Under nästa lektion sammanfattade vi arbetsgången och de samiska orden i en tankekarta. Vi bekantade oss med floran som uppslagsbok och övade på att hitta i den och lärde oss betydelsen av de latinska namnen.
Kvar att göra är att skriva text utifrån tankekartan. Det kommer att bli både samiska och svenska texter, kanske även en liten kort sammanfattning på engelska.

Den pedagogiska planeringen för vårt skohöprojekt kommer att läggas ut på Infomentor.

Siv Labba

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar