6 oktober 2014

Olgoskuvla juohke vahku


Olgoskuvla

Govva: Pedagog i sameskola


Guossástallan
Juohke vahku mis lea olgoskuvla vuolledási oahppiiguin.Mii mannat sierra báikkidda ohppiguin. Mii sáhtit guossástallat dehelaš báikkiis dan min, gávpogis, searvvogottis ja gielttas. Omd mii leat leamašan, Sámidiggis, Borrásiid luhte lávllume, Brandstatiovnnas, Poliisaviessun, Sámirádios ja maid Stadshusetis. Mii leat geahččan sámi mearvrreskárri -hearvvaid maid Lars Levi Sunna lea dahkan ja guldalan su movt son muitala sámi ovdalš jáhkobirra. Mii leat maid guossástallan Hjalmar Lundbomgårdenis ja LKAB ruvkkis j.n.v.


Čakčat
Muhto dál go lea čakčat de mii murjet meahččis. Mii maid čoaggit sierralágán lasttaid maid mii biddjat goihkat ja ráhkađit bargguid skuvllas. Mii oahppat maid min dábáleamoš muoraid birra ja makkár šattut gádvnojit min birrasis. Govva: Pedagog i sameskola


Govva: Pedagog i sameskola
Jávri ja meahčči
Skuvlla lahka gávdnu maid jávri, doppe mii oaidnit go bárbmolottit vulget dehe boahtit liegga riikkaide/riikkas. Lea hávski dolastit ja stoahkat olgun meahččis, goitoge nu lahka skuvlla. Mii leat olgun makkar dálhki nu ain lea. Dálhki jelgii mii oahppat maid bivttastit.

Teksta ja sátni
Skuvllas sáhttá bargat eambbu sániidguin j n v  maid oahppit leat gullan dan báikkis gos lea leamšan guossin. Mii ráhkadit faktáteavsttaid ovttas. Mii geavttit  jurttašangova (Mindmap) skuvllas, go mii čohkket dieđu dan faktáteakstii.Sammanfattning:
Varje vecka har vi uteskola med lågstadiet. Vi besöker olika platser och ställen som är viktiga i vår stad, samhälle, kommun. Genom besöken lär vi oss olika saker som rör SO/NO ämnen eller den samiska kulturen.

Nu på hösten plockar vi bär och växer som finns i vår närhet. Vi lär oss namnen och använder dessa i undervisningen. Vi har även en sjö nära vår skola där flyttfåglar lyfter och landar på hösten och våren. I skogen gör vi eld och leker. 

Efter våra besök arbetar vi mer med vad vi upplevt och sett/ lärt oss. Vi gör egna faktatexter på samiska med hjälp av mindmap. 


Vid pennan / M
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar