15 februari 2015

Anmäl din klass till Kängurumatten 2015

Snart är det dags för matematikens hopp, matematiktävlingen Kängurumatte 2015. Du anmäler din klass/elevgrupp via Nationellt centrum för matematiks hemsida www.ncm.gu.se/kangaru

Kängurumatte handlar om problemlösningar/kluringar. De är anpassade för olika åldersklasser, från förskoleklass upp till gymnasienivå. Som en förberedelse kan man öva med gamla tävlingsproblem som finns på hemsidan. Där finns också affischer att skriva ut så att man kan uppmärksamma tävlingen. Du genomför tävlingen när det passar dig och din klass, men tidigast 19 mars.

Själv kommer jag och mina tvåor göra Milou för åk F-2. När det gäller problemlösning handlar det mycket om metod och förhållningssätt. Metoderna kan vara; rita, gör en tabell, osv. Jag tror att om eleverna tidigt får vänja sig vid att det gäller att hitta en passande metod och lära sig känna igen olika lösningsmodeller så blir det lättare att lösa matematikproblem. Allt för ofta stöter man på elever som säger att "Kan vi inte hoppa över dom där uppgifterna". Kluringar/matteproblem upplevs som jobbiga och svåra för man vet inte hur man ska ta sig an dem. Kängurumatte kan vara en hjälp på vägen och som lärare kan man där hitta flera exempel på samma typ av uppgifter.

Siv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar