28 januari 2016

Kängurun - Matematikens Hopp 2016

Nu är det dags att anmäla dina elever till 2016 års Kängurumatte.

17 mars är tävlingsdag, men du kan göra tävlingsuppgifterna under den efterföljande veckan.

Kängrun bygger på en internationell rörelse som vill väcka intresset för matematik och problemlösning. Varje år arrangeras denna matematiktävling för alla elever. Det är alltså ingen elittävling. Genom tävlingen får man möjlighet att göra något särskilt i just matematik. Problemen från tävlingen kan också användas i undervisningen och vara underlag för många intressanta lektioner.

Kängurumatten administreras av Nationellt Centrum för matematik www.ncm.gu/kangaru. På hemsidan finns också Känguru-problem från tidigare tävlingar att öva med.

//Siv Labba
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar