17 mars 2016

Sátnegirji neahtas


 Juogán liŋkka nuortasámigiella-sátnegirjái mii sáhttá geavahit neahttás, sátnelistu sátni.org.Sámi leavga, priváta govva.


Här finns en länk till ordbok på nordsamiska som man kan använda på nätet.
Dearvuođat / Marit


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar