17 maj 2016

Besöken på UR


Sameverkan med UR 


Jag har deltagit på några samrådsmöten med UR vilket är väldigt givande och inspirerande. UR´s uppdrag är att vara språkförstärkare för de nationella minoriteterna, att komplettera med program till de befintliga läromedlen. Alla nationella minoriteter sitter med i samverkansgruppen.

 I vintras hade vi speeddating med UR´s högsta chefer där vi fick komma med förslag, idéer och vilka behov vi har gällande språkförstärkning för de olika nationella minoritetsspråken. Behoven är givetvis lite olika beroeende på vilken målgruppen är. Jag som arbetar i skola med yngre barn hade tillsammans med andra språklärare i ämnet samiska tagit fram en lista på behoven som vi har. Detta framfördes på speeddatingen. Förslagen mottogs väl och vi fick positiv respons. 


UR`s folder om nationella minoriteter, privat bild.Igår när jag besökte UR så fick vi del av lite nyheter, se nedan!
Att lära sig om de nationella minoriteterna i skolan

I skolans uppdrag står det att vi ska lära oss om de nationella minoriteterna. Det kan vara svårt att veta var man ska leta fram denna information, som kan känns svår att hitta i läromedlen.  Men nu har UR tagit fram en inspirationssida för detta. 

Om du besöker UR´s hemsida och går in på urskola så har de en ny inspirationssida för lärare där man kan ta del av ochse klipp, olika program samt intervjuer med lärare som ger exempel på hur man kan använda UR:s program i undervisningen. Sidan är väldigt informativa och bra att använda sig av i undervisningen om de nationella minoriteterna. 

Klicka 
HÄR 
för att komma till inspirationssidan.Sápmis historia

UR arbetar med ett program som heter Sápmis historia så vi fick igår höra en rapport om hur det går för redaktionen just nu. Programmet kommer att bli ett 3 x 60 minuter program om Sápmis historia. En nordisk samproduktion över ländernas gränser, eftersom Sápmi ligger i 4 länder.

 Den berättas med ett samiskt perspektiv till skillnad från tidigare program om den samiska historien.  Programmet är tänkt att kunna användas av lärare som ett komplement till undervisningen. Den kommer att vara rättighetsbefriad och kunna ses i 15 år. Det låter väldigt spännande och vi ser fram emot lanseringen.


Jag fick en penna och  en nyckelring.
Privat bild.Mediepedagogerna

Vi fick även en liten häslning från @UR_Pedagogerna.
Kolla in deras blogg:
 HÄR
Här bor UR:s pedagoger – om UR:s program, för lärare och skolpersonal


Vi hörs! 
Bästa hälsningar /Marit

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar